Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services
October 6, 2006

Ny studie med cancerläkemedel mot lymfom startar i Sverige

I dagarna drar en stor klinisk studie igång på ett hundratal kliniker i Europa, Asien och Nordamerika. Studien kallas ZEAL 1 och ska undersöka Zevalin som tilläggsbehandling vid aggressivt lymfom. Man vill utvärdera effekten av denna terapi för patienter med en elakartad cancertyp i lymfkörtlarna och som nyligen blivit behandlade med CHOP-rituximab med gott resultat. Effekten hos de patienter som får Zevalin kommer att jämföras med en grupp patienter som inte får någon ytterligare behandling.

Zevalin är en så kallad antikropp som känner igen och fäster på lymfomceller. Dessutom har antikroppen radioaktivt yttrium-90 kopplat till sig för att bestråla och därmed förstöra de relativt få lymfomceller som finns kvar i kroppen. Tanken är att man på så sätt ska få bort även de sista, knappt mätbara, resterna av sjukdomen och öka patienternas överlevnadstid.

Man kommer även att följa hur lång tid som patienterna är symtomfria och deras livskvalité. Studien är ett samarbete mellan Schering AG och Biogen Idec. När väl data från studien föreligger hoppas de båda företagen kunna ansöka hos myndigheterna om godkännande för behandling vid aggressivt B-cells-lymfom.

“ Idag kan vi erbjuda en effektiv och bra behandling till de som insjuknar med aggressivt B-cells lymfom, men alla blir inte botade. Radioimmunoterapi, som Zevalin, är en tilltalande behandlingsform med riktad strålbehandling mot tumörcellerna. Genom att kombinera dessa behandlingar hoppas man kunna förbättra prognosen och denna studie ska undersöka detta”, säger Martin Erlanson, överläkare vid onkologkliniken vid Umeå Universitetssjukhus och huvudprövare i ZEAL-studien i Sverige.

Studien är en fas III studie och omfattar ca 400 patienter. I Sverige har redan de första patienterna inkluderats.

1 ZEAL = ZEVALIN as consolidation therapy in Aggressive Lymphoma

Schering Nordiska AB, 6 oktober 2006

För mer information vänligen kontakta:
• Lisa Emilsson, Informationschef, tfn 08-728 42 00, eller gå in på www.schering.se

Internationell, mer detaljerad pressmeddelande: http://www.schering.de/scripts/en/index.php

 

arrow_green_med2  Pressmeddelande som PDF