Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services
April 20, 2006

Knivskarpa bilder för bättre kärldiagnostik

Sverige i täten med nytt kontrastmedel för MR-angiografi

Förträngningar i perifera kärl orsakar cirkulationsstörningar i benen hos miljontals äldre människor. Problemet är att förändringar inte upptäcks hos två tredjedelar av dem som drabbas. Konsekvenserna är allvarliga: Många dör av hjärtattack eller stroke. Dessutom görs tusentals amputationer varje år som följd av förkalkade artärer. Nu blir det möjligt att med magnetisk resonansangiografi (MRA) och ett nytt kontrastmedel göra en inledande, enkel undersökning av kärl i bäcken och ben och få högupplösta, detaljerade bilder av eventuella kärlförändringar.

Kontrastmedlet heter Vasovist och blev i oktober 2005 godkänt i 25 EU-länder. Skandinaviska radiologer med erfarenhet av MRA samlas den 20 april för genomgång och diskussion på Arlanda. Sverige, Norge, Danmark går så ut som nummer två när produkten blir tillgänglig i vår. Bara i Nederländerna är den redan lanserad.

Bra bilder avgörande för korrekt diagnos
Det är vanligt att kärlförändringarna ger vaga symtom, exempelvis övergående kramper i vaderna vid ansträngning, och det är lätt att tro att det bara beror på stigande ålder och brist på träning. Många gånger är informationen från detaljerade bilder avgörande för att patienten ska säkras en effektiv och anpassad behandling. Om det rör sig om förträngning av kärlet kan det behandlas genom att kärlet vidgas. Är blodkärlet i stället tilltäppt kan det vara nödvändigt med ett kirurgiskt ingrepp. Det är mycket viktigt att inte välja fel typ av behandling.

En ny, enklare metod för diagnos
Så snart en undersökning av patienten visar på cirkulationsstörningar i artärerna inleds idag en speciell ultraljudsundersökning, som i sin tur kan följas upp med en röntgenangiografi. Den förstnämnda ger dock inte särskilt tydliga bilder, och den senare kan innebära en viss risk för patienten då katetern, som sätts in i kärlet, kan leda till blödningar. Med det nya kontrastmedlet, Vasovist, behövs bara en undersökning och dessutom varar kontrasteffekten så länge som upp till en timme, vilket ger gott om tid att analysera bilderna av blodkärlen.

”Allt som allt är kontrastförstärkt MRA mycket skonsamt för patienten som kan gå hem direkt efter undersökningen, och med hjälp av det nya kontrastmedlet får vi mycket tydliga, högupplösta bilder”, säger Dr Knut Kröger, kärlexpert vid universitetssjukhuset i Essen, Tyskland. ”Om ultraljud inte ger en tydlig diagnos är det olämpligt att integrera undersökning med behandling, exempelvis ballongbehandling eller stentning av ett kärl. Sedan är MRA principiellt att föredra framför andra bildtekniker.”

Schering Nordiska AB, 20 april 2006
För mer information vänligen kontakta Lisa Emilsson, Informationschef, tfn 08-728 42 49

 

arrow_green_med2  Foton och illustrationer
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4

arrow_green_med2  Pressmeddelande som PDF