Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services
December 12, 2006

Tidig antikroppsbehandling förbättrar prognosen för leukemipatienter

Resultat från fas III studie visar att MabCampath har bättre effekt än klorambucil som första linjens behandling vid kronisk lymfatisk leukemi.

Studien CAM307 är en internationell fas III studie som jämför MabCampath ® (alemtuzumab) med klorambucil som behandling av tidigare obehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi (B-KLL). Resultaten blev idag presenterade under det 48:e mötet av ”The American Society of Hematology (ASH)” i Orlando, USA.

De patienter som behandlades med MabCampath fick en längre s.k. progressionsfri överlevnad, dvs. att patienterna efter genomförd behandling levde vidare utan att sjukdomen på nytt förvärrades. Behandlingen med MabCampath minskade risken för att patienten försämrades eller dog av sjukdomen med 42% jämfört med klorambucil (p=0.0001).

“Resultatet visar att patienter som fått 12 veckors behandling med MabCampath inte behövde någon ytterligare behandling under de kommande två åren (mediantid)”, säger studiens huvudprövare, Peter Hillmen, MB, ChB, of the Leeds General Infirmary, Leeds, United Kingdom.

”Resultaten bekräftar det vi såg i vår subkutana studie från 2002*”, säger Jeanette Lundin, specialistläkare på Karolinska sjukhuset och Med Dr vid Karolinska Institutet i Solna.
”Den höga responsfrekvensen, den längre progressionsfria överlevnaden och det förlängda behandlingsfria intervallet för de här patienterna stöder, tillsammans med andra data, att MabCampath är en effektiv medicin vid KLL. Det betyder också att MabCampath bör utvärderas som en komponent i framtida studier av kombinationsbehandlingar och vid s.k. konsolideringsbehandling”.

Tidigare presenterade resultat från studien har visat att nära 30% fler svarade på behandlingen med MabCampath jämfört med klorambucil (83% vs. 55%). Dessutom kunder man konstatera att säkerheten för patienten är densamma med MabCampath som med klorambucil, vilket anses som ett av de säkraste läkemedlen för KLL.

“Tillsammans med Genzyme ser vi fram emot att i början av 2007 söka indikation för MabCampath som första linjens behandling vid kronisk lymfatisk leukemi” meddelar Peter Zündorf, global chef för Scherings affärsområde för onkologi.
” Nu när vi har kunskap om MabCampaths fördelar som första behandling, är vårt nästa mål att undersöka läkemedlets fulla potential i kombination med andra preparat samt i s.k. konsolideringsbehandling”

* Lundin et al Blood 2002;100:768-773


Schering Nordiska AB, 12 december 2006

För mer information vänligen kontakta Lisa Emilsson, Informationschef,
tfn 08-728 42 00, eller gå in på www.schering.se


Schering Nordiska AB är ett dotterbolag till Schering AG, ett forskningsbaserat läkemedelsföretag. Företagets verksamhet är fokuserad på fyra affärsområden: Gynekologi & Andrologi, Oncology, Diagnostic Imaging och Specialized Therapeutics för funktionsnedsättande sjukdomar. I egenskap av en global aktör med innovativa produkter strävar Schering efter en ledande ställning över hela världen. Företagets egna starka forsknings- och utvecklingsresurser tillsammans med stödet från ett globalt nätverk av externa partners står som garanti för nya lovande produkter från Schering. Företaget vill genom sin forskning bidra till framsteg inom det medicinska området i strävan efter förbättrad livskvalitet: Making Medicine Work


Genzyme: One of the world's leading biotechnology companies, Genzyme is dedicated to making a major positive impact on the lives of people with serious diseases. This year marks the 25th anniversary of Genzyme’s founding. Since 1981, the company has grown from a small start-up to a diversified enterprise with more than 8,500 employees in locations spanning the globe and 2005 revenues of $2.7 billion. Genzyme has been selected by FORTUNE as one of the “100 Best Companies to Work for” in the United States.

With many established products and services helping patients in more than 80 countries, Genzyme is a leader in the effort to develop and apply the most advanced technologies in the life sciences. The company's products and services are focused on rare inherited disorders, kidney disease, orthopaedics, cancer, transplant and immune diseases, and diagnostic testing. Genzyme's commitment to innovation continues today with a substantial development program focused on these fields, as well as heart disease and other areas of unmet medical need.

 

arrow_green_med2  Pressmeddelande som PDF