Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services
June 22, 2006

Tidig antikroppsbehandling ger bättre effekt vid kronisk leukemi

Nya data presenterades vid European Hematology Association (EHA) i Amsterdam.

MabCampath, en monoklonal antikropp, är idag godkänd för behandling av patienter med kronisk leukemi där tidigare behandling inte gett effekt. Vid EHA presenterades de första resultaten från en studie (CAM 307) på 297 tidigare obehandlade patienter där MabCampath jämfördes med klorambucil, ett traditionellt cellgiftspreparat, som idag är den vanligast använda cellgiftsbehandlingen för den aktuella patientgruppen. Resultaten visade att 11 gånger så många blir symtomfria (s.k. complete response) jämfört med klorambucil, 22% jämfört med 2%. Totalt svarade nästan 30% fler på antikroppsbehandlingen, 83% jämfört med 56%. Behandlingen med MabCampath tolererades väl av patienterna, och frekvensen av svåra biverkningar var jämförbar mellan de två behandlingsregimerna.

Resultaten från denna interimsrapport är mycket uppmuntrande och kan innebära att tidig behandling med MabCampath kan ge effektiv sjukdomslindring under längre tid. När finala data från studien är klara planerar Schering och Genzyme, som gemensamt utvecklar produkten, att ansöka om godkännande för behandling av tidigare obehandlade patienter med kronisk leukemi.


Schering Nordiska AB
22 juni 2006För mer information vänligen kontakta
Lisa Emilsson, Informationschef, tfn 08-728 42 00

 

arrow_green_med2  Pressmeddelande som PDF