Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services
May 23, 2006

Var tionde fertil kvinna lider av rikliga mensblödningar

Hormonspiralen – en bekväm, säker och kostnadseffektiv lösning på rikliga menstruationer


Hormonspiralen används av miljontals kvinnor över hela världen och är en mycket säker preventivmetod, så säker att den jämställs med sterilisering. Skillnaden mot sterilisering är att förmågan att få barn återställs inom ett par dagar efter det att hormonspiralen tas ut. Forskning visar på en rad fördelar med att använda hormonspiralen även för andra användningsområden. Det framgick idag på NFOG, en nordisk kongress för gynekologer och obstetriker i Göteborgs Convention Center.

Professor Ian Milsom på avdelningen för Obstetrik och Gynekologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är en av föredragshållarna på NFOG.

”Levonova-systemet har blivit känt som en metod med positiva effekter utöver att förhindra graviditet, såsom att reducera menstruationsblödning och mycket rikliga menstruationer, så kallad menorragi”, säger Ian Milsom. ”

Vanligt problem med riklig mens
Menorragi är den medicinska termen för när en kvinna blöder rikligt varje månad, närmare bestämt mer än 80 ml.

”Det är mycket vanligt. Runt 10-15% av fertila kvinnor lider av rikliga blödningar, som vanligtvis tilltar med stigande ålder. Det kan leda till järnbrist, och fortfarande opererar miljontals kvinnor bort livmodern på grund av dessa besvär. I Europa är Levonova godkänd för behandling av menorragi och har visat sig vara ett kostnadseffektivt alternativ till att operera bort livmodern”, förklarar Ian Milsom.

Effektiv behandling med vanlig hormonspiral
Levonova-spiralen utsöndrar dagligen 20µg av hormonet levonorgestrel lokalt i livmodern, och hormonspiralen varar i fem år. Studier* som bl.a. Ian Milsom har medverkat i utvärderar Levonova som behandling mot just menorragi.

”Förlusten av menstruationblod minskade med 86% de tre första månaderna, och med 97% de sex första månaderna. Samtidigt förbättrades järnbalansen”, berättar Ian Milsom.

”En annan studie** följde 56 kvinnor i åldern 33-49 som planerat att operera bort livmodern. De delades slumpmässigt upp i två grupper där den ena fortsatte med pågående medicinsk behandling, och kvinnorna i den andra fick en Levonova insatt. Efter sex månader valde 64,3% av kvinnorna med Levonova att ställa in den planerade operationen, jämfört med 14,3% i kontrollgruppen som fortsatt pågående medicinering, vilket visar att den s.k. hormonspiralen är ett effektivt alternativ till operation”, menar Ian Milsom. ”Att slippa det kirurgiska ingreppet innebär dessutom troligen en lättnad för den enskilda kvinnan och en minskad totalkostnad för behandlingen”, tillägger han.

* Andersson & Rybo et al. 1990; Milsom et al. 1991; Reid & Virtanen-Kari 2005
** Lahteenmaki et al. 1998Schering Nordiska AB, 22 maj 2006
För mer information vänligen kontakta Lisa Emilsson, Informationschef,
tfn +46 (0)8-728 42 00,
+46 (0)70 635 72 20

 

arrow_green_med2  Pressmeddelande som PDF