Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services
March 30, 2006

Välkänt läkemedel visar sig förhindra spridning av cancer

Forskare vid Universitetssjukhuset i Sheffield meddelar att man med ett redan registrerat läkemedel, kan minska risken för cancer i benstommen. I en stor undersökning på mer än 1000 kvinnor, har det visat sig att man hos patienter med bröstcancer kan minska risken att cancern sprider sig vidare till benstommen.

Läkemedlet, Bonefos, har funnits tillgängligt under lång tid i Sverige och är godkänt för behandling av patienter där man vill förhindra urkalkning av benstommen på grund av till exempel cancer. Totalt har Bonefos använts motsvarande över 300 000 behandlingsår till patienter världen över. Enligt forskarna i Sheffield har läkemedlet nu även visats vara effektivt för att förhindra metastaser i benstommen.

Se press release från University of Sheffield: http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=167000

Schering Nordiska AB, 30 mars 2006


För mer information vänligen kontakta
Informationschef Lisa Emilsson, tfn 08-728 42 49

 

arrow_green_med2  Pressmeddelande som PDF