Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services
October 17, 2006

Studieresultat om tidig MS publicerad i Neurology – grunden för ny indikation för Betaferon

Tidig behandling med Betaferon halverar risken att utveckla kliniskt definitiv MS

Resultaten från den kliniska studien BENEFIT (Betaferon® in Newly Emerging Multiple Sclerosis for Initial Treatment) har publicerats i senaste numret av Neurology, nr 67 2006 1 . Resultaten från den två år långa studien visar att Betaferon 250 µg halverar risken att utveckla kliniskt definitiv multipel skleros (MS) jämfört med placebo.

Av de obehandlade patienterna i placebogruppen utvecklade hälften (51%) MS inom de närmaste sex månaderna och 85 procent fick diagnosen MS inom två år enligt nya diagnoskriterier från 2001 2.

”Det är viktigt för patienterna att få diagnos och erbjudas effektiva behandlingsalternativ tidigt. Det är känt att irreversibel neurologisk skada kan uppstå innan en definitiv diagnos på multipel skleros har fastställts”, sa dr Ludwig Kappos, professor i neurologi och klinisk neuroimmunologi vid universitetet i Basel, Schweiz, och ansvarig prövare i BENEFIT-studien. ”R esultaten från BENEFIT-studien visar att behandling med Betaferon i tidiga stadier av sjukdomen kan fördröja utvecklingen av MS signifikant.”

Ny indikation
Baserat på resultaten från BENEFIT-studien fick Schering i juni i år den nya indikationen, som omfattar behandling av patienter med tidiga kliniska tecken på MS, godkänd för Betaferon i Europa och Kanada. ”Det innebär att vi redan från i somras kunnat behandla patienter med tidiga tecken på MS med Betaferon”, säger dr Siw Eriksson, medicinsk chef på Schering Nordiska.

Många patienter fullföljde studien
Behandlingen med Betaferon accepterades mycket bra i BENEFIT-studien, där 93 procent av patienterna fullföljde den tvååriga studieperioden. Mer än 95 procent av alla patienter som fullföljde studien har valt att fortsätta med Betaferon i en öppen femårig uppföljningsstudie.


Schering Nordiska AB, 17 oktober 2006

För mer information vänligen kontakta

Lisa Emilsson, informationschef, Schering Nordiska. 08-728 42 00
eller gå in på www.schering.se

Referenser
1. L. Kappos, C. H. Polman, M. S. Freedman, G. Edan, H. P. Hartung, D. H. Miller, X. Montalban, F. Barkhof, L. Bauer, P. Jakobs, C. Pohl, R. Sandbrink for the BENEFIT Study Group Treatment with interferon beta-1b delays conversion to clinically definite and McDonald MS in patients with clinically isolated syndromes Neurology 2006 67: 1242-1249
2. McDonald et al. Recommended Diagnostic Criteria for MS. Ann Neurol 2001; 50:121-127

arrow_green_med2  Bakgrundsfakta
Fakta om MS
Bakgrund till BENEFIT
Fakta om Betaferon 

arrow_green_med2  Pressmeddelande som PDF