Textstorlek
- 1 2 3 + Font size

Klicka för att ändra textstorlek

Verktyg
Sök
.
Services
May 11, 2006

Positivt besked inför EU-godkännande av tidig behandling med Betaferon vid misstänkt MS

Den vetenskapliga kommittén inom EMEA rekommenderar den Europeiska Kommissionen att godkänna en utökad indikation för Betaferon (interferon beta-1b) till att inkludera behandling av patienter efter ett första skov av misstänkt MS (multipel skleros). Europeiska Kommissionen väntas fatta beslut i frågan under sommaren 2006.

Rekommendationen grundas på övertygande resultat från en internationell, placebokontrollerad studie, BENEFIT*, som visade att Betaferon (250 µg varannan dag) vid behandling av patienter efter ett första skov minskar risken för att utveckla kliniskt fastställd MS** inom två år med 50 procent jämfört med placebo.


* BENEFIT= Betaferon in Newly Emerging MS For Initial Treatment
** MS fastställs efter ett andra kliniskt skov eller enligt en definierad sjukdomsprogression, ≥ 1,5 steg på den s.k. EDSS-skalan.


Schering Nordiska AB

11 maj 2006För mer information vänligen kontakta Lisa Emilsson, Informationschef,
tfn 08-728 42 00

arrow_green_med2  Bakgrundsfakta
Fakta om MS
Bakgrund till BENEFIT
Fakta om Betaferon

arrow_green_med2  Pressmeddelande som PDF