Skriftstørrelse:
- 1 2 3 + Font size

Klik for at skifte skriftstørrelse

Redskaber
Søg
.
Services

Advarsel om forfalskede lægemidler


Forfalskede lægemidler har i de senere år udviklet sig til et alvorligt, globalt problem. Det etablerede distributionssystem for lægemidler er meget sikkert i Danmark, men eftersom forfalskede lægemidler sælges via internettet og i udlandet, kan danskerne heller ikke se bort fra problemet. Forfalskede lægemidler kan være livsfarlige for dem, der bruger dem. Det kræver viden og kendskab at kunne undgå de risici, der er forbundet med forfalskede lægemidler.

Dem, der forfalsker lægemidler, tjener ofte store penge på det. De udnytter originalproducentens gode navn og rygte til egen vinding ved at få forfalskningen til at ligne originalproduktet. Men de overholder ikke de strenge lovmæssige krav, der stilles til fremstilling af lægemidler. Straffen for denne type forbrydelse er relativt mild i mange lande, og det har medført, at den kriminelle verden nu forfalsker lægemidler i stedet for at handle med narkotika, som modarbejdes og straffes væsentligt hårdere. Selvom de forfalskede lægemidler ofte fremstilles i meget spartanske lokaler, sælges de ofte via meget avancerede netværk.

Dem, der køber forfalskede lægemidler, tror for det meste, at de køber originale lægemidler. Dem, der forfalsker lægemidlerne, gør det for at tjene penge uden at tage hensyn til, at brugerens helbred og liv og heldbred sættes på spil.

Hvad er et forfalsket lægemiddel?
WHO og IFPMA (se link nedenfor) definerer et forfalsket lægemiddel som et lægemiddel, der har en forsætlig og ulovlig mærkning med hensyn til identitet og/eller oprindelse med det formål at narre køberen.

Forenklet kan man sige, at det primært drejer sig om lægemidler, der i den form, de tilbydes køberen, ikke stammer fra originalproducenten. Undtagelser fra denne tommelfingerregel er dog efterfølgende ændringer, som er godkendt af det pågældende lands lægemiddelstyrelse (fx ompakning).

Lægemiddelforfalskninger dækker alt lige fra totale forfalskninger, der helt og holdent produceres af forfalskeren, til originalprodukter, hvor holdbarhedsdatoen er forlænget. Eksempler på forfalskede lægemidler er medicin, der ...

• indeholder korrekt aktivt stof, men i for høj eller for lav dosis
• er blevet manipuleret med hensyn til holdbarhedsdatoen
• ikke indeholder et aktivt stof
• indeholder et andet aktivt stof end det, der er angivet
• sælges med forfalsket emballage, blisterpakning og/eller indlægsseddel.

Det kan være meget svært at konstatere, om et lægemiddel er forfalsket – selv for læger og apotekere.

Hvem kan blive udsat for forfalskede lægemidler?
Alt, hvad der kan tjenes penge på, forfalskes. Det handler i lige så vid udstrækning om patentbeskyttede lægemidler som om generiske lægemidler (lovlige kopier). Det er især lukrativt at forfalske receptpligtige lægemidler som for eksempel AIDS- og cancermedicin. På globalt plan er antibiotika den mest forfalskede lægemiddelgruppe, men de såkaldte livsstilslægemidler forfalskes også i større og større udstrækning, og her topper potenslægemidler listen. Alle patienter kan risikere at blive udsat for forfalskede lægemidler, men risikoniveauet er dog forskellig fra land til land. Danskere, der køber lægemidler, bør sætte sig ind i, hvordan køb af lægemiddel via nettet fungerer og være forsigtige, når de køber lægemidler i udlandet.

Hvilke helbredsrisici medfører forfalskede lægemidler?
Forfalskede lægemidler er altid af lavere kvalitet på grund af forkerte og for dårlige fremstillingsprocesser eller forkert opbevaring. Selvom lægemidlet indeholder visse aktive stoffer, kan den lave kvalitet eller mængde for eksempel betyde, at en vaccination ikke virker, at et testresultat bliver misvisende, eller at patienten bliver resistent over for det aktive stof. Det er ikke uden grund, at loven foreskriver en omfattende procedure for klinisk testning, fremstilling, markedsføring og opfølgning på virkning og kvalitet af lægemidler.

Manglende oplysninger om indikation og hvordan lægemidlet skal bruges kan også medføre alvorlige risici og skader – dette gælder i øvrigt også for originale lægemidler. I ekstreme tilfælde tilføjer forfalskeren farlige stoffer i et forsøg på at opnå, at det forfalskede lægemiddel får en effekt, der tilsyneladende svarer til det originale lægemiddels virkning.

Der er altså stor risiko forbundet med brugen af forfalskede lægemidler!

Hvordan kan jeg beskytte mig mod forfalskede lægemidler?
Når du køber lægemidler, bør du altid spørge dig selv: ”Kan jeg stole på den virksomhed, der sælger lægemidlet?” I Danmark kan man i princippet kun købe lægemidler på apoteket. Mange lægemidler sælges kun på recept. Det fremgår af den tekst, der står på emballagen. Danmark kan med rette være stolt af den sikkerhed og kvalitet, der opnås gennem lægemiddelsalget via apoteket.

Vær forsigtig, når du køber lægemidler på internettet og i udlandet
Hvis du køber et mistænkeligt lægemiddel, bør du altid kontakte din læge eller apoteket. Det gælder i særdeleshed, hvis du synes, at lægemidlet har en anden virkning, end du er vant til, eller hvis emballagen ser mistænkelig ud.

I Danmark er internettet formodentligt den primære kilde til forfalskede lægemidler. Der er mange useriøse e-apoteker. Hvis du får brug for at købe lægemidler i udlandet, bør du altid kontrollere leverandørens troværdighed. Den bedste løsning er at opbygge et rejseapotek i samråd med din læge eller apoteker, inden du rejser.
 
Parallelimport
En såkaldt parallelimportaftale giver importøren tilladelse til at udskifte emballagen på et lægemiddel, der importeres fra et andet EU-land eller klistre en etiket på emballagen for at kunne sælge lægemidlet i importlandet. Hvis en parallelimportør for eksempel sælger lægemidlet Levitra i en emballage, som han selv fremstiller, kan vi ikke længere stille garanti for indholdet. Ifølge loven skal der på ompakkede, parallelimporterede lægemidlers emballage angives, hvem der har ompakket lægemidlet. Du kan få yderligere oplysninger på apoteket.

Bayer HealthCare er en af grundlæggerne af EAASM (European Alliance for Access to Safe Medicines). Bayer HealthCare er en global og innovationsorienteret lægemiddelvirksomhed, og vi gør os store anstrengelser for at sørge for, at vore lægemidlers sikkerhed og kvalitet er størst mulig. Vi gør derfor også meget for at beskytte vore patienter i forbindelse med den trussel, som forfalskede lægemidler udgør. Bayer HealthCare arbejder også ihærdigt på at forhindre, at vor virksomheds og produkters gode ry bliver beskadiget af forkert brug og forfalskede lægemidler.
Læs mere på www.eaasm.eu

Yderligere oplysninger fås hos:
• Lægemiddelstyrelsens spørgsmål og svar ang. forfalskedelægemidler: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/1024/visLSArtikel.asp?artikelID=10568
• Verdenssundhedsorganisationen (WHO): www.who.int
• IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) http://www.ifpma.org/