Skriftstørrelse:
- 1 2 3 + Font size

Klik for at skifte skriftstørrelse

Redskaber
Søg
.
Services

Tromboser – venøse blodpropper


Blodpropper dannes som en reaktion på en skade i et blodkar for at forhindre blødning. Hvis koagulationskæden aktiveres ved et uheld, kan det medføre dannelse af potentielt livstruende blodpropper.

Venøse blodpropper (også kaldet venøse tromboembolismer eller VTE) kan optræde enten som:
- en dyb venøs trombose (DVT): En blodprop i en dyb vene, oftest i et ben, som helt eller delvis hindrer blodets strømning
- en lungemboli (LE): En blodprop, der river sig løs, transporteres rundt i kroppen og til slut lukker et blodkar i lungerne

Symptomer og diagnose
Venøse blodpropper er vanskelige at diagnosticere, eftersom op til halvdelen af patienterne enten ikke har symptomer eller ikke har specifikke symptomer. Symptomerne på en dyb venetrombose er smerter og hævelse i en ekstremitet, oftest et ben. Selvom der ikke udvikles en lungeemboli, kan en dyb venetrombose få alvorlige konsekvenser, f.eks. posttrombotisk syndrom, der bl.a. medfører vedvarende hævelse og smerter fra benet og risiko for at udvikle bensår. Individer, som tidligere har haft en blodprop, har øget risiko for at udvikle en ny.

Symptomerne på lungemboli er akut åndenød, brystsmerter, hjertebanken, undertiden også blodigt opspyt. Omtrent 10 procent af alle tilfælde medfører døden – normalt inden for to timer fra symptomernes begyndelse. Lungeemboli kan komme igen efter første gang, og hvis det sker, er det oftest med dødelig udgang. Ti procent af alle dødsfald på sygehuse kan henføres til lungemboli, og næsten alle kan forebygges.

Hvad kan forårsage venøse blodpropper?
Raske patienter, som gennemgår større planlagte ortopædiske operationer, f.eks. knæ- eller hofteledsalloplastik, løber en risiko for at blive ramt som følge af faktorer såsom karskader og nedsat bevægelighed. Venøse blodpropper dannes hos 40-60 procent af de patienter, som gennemgår ortopædisk kirurgi uden at have fået blodpropforebyggende behandling. Omkring 30 procent af de almenmedicinske patienter løber en risiko for at blive ramt af venøse blodpropper eller lungeemboli.

Forebyggelse af venøse blodpropper
Blodpropper kan forebygges med støttestrømper til personer, som har risiko for at udvikle blodpropper. Desuden findes der lægemidler, der kan mindske risikoen for blodpropper. Hidtil har denne forebyggende behandling bestået af injektioner. I forbindelse med større planlagte ortopædiske operationer, såsom total knæ- eller hofteledsalloplastik, er det i dag muligt at give forebyggende blodpropbehandling i tabletform.

Læse mere på
Thrombosisadviser.com